Splunk är marknadens ledande aktör när det gäller analys av maskindata. Siemify levererar lösningar inom alla Splunks kärnområden. Siemify är en Splunk Premier Partner och täcker Sverige, Norge samt Island.

Recorded Future är ett ledande Threat Intelligence bolag som tillhandahåller företag med information för att säkerställa att de agerar på rätt sätt.

Tenable är en marknadsledande Vulnerability Management leverantör med lösningar för att säkerställa din IT-säkerhet.

Puppet är de-facto standard för automatisering av din IT-miljö.