Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är Siemify Software AB:s policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in från dig på vår webbplats, www.siemify.se.

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation. Vi samlar in det på rättvisa och lagliga sätt, med din kunskap och medgivande. Vi låter dig också veta varför vi samlar in det och hur det kommer att användas.

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. 

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att betraktas som acceptans av vår praxis kring sekretess och personlig information. Om du har några frågor om hur vi hanterar användardata och personlig information, kontakta oss gärna.

Kontaktinformation till personuppgiftansvarig
Namn: Siemify Software AB
E-post: info@siemify.se